Wie zijn wij?

Inter-aXie

Inter-aXie is een zelfstandig bureau dat zich richt op Advies, Beleid en Ondersteuning op het brede spectrum van welzijn, sport en onderwijs. Zowel voor gemeenten als voor (sport)verenigingen.

Inter-aXie heeft zijn sporen verdiend binnen deze beleidsterreinen, zowel binnen de gemeentelijke overheid als binnen het verenigingsleven. Een mix die ‘staat’. Vanuit onze jarenlange (25 jaar) opgebouwde expertise als beleidsmedewerker, coördinator, projectleider of adviseur bij de gemeentelijke overheid weten wij hoe wij moeten opereren in het maatschappelijk middenveld. Omgekeerd weten wij welke effecten gemeentelijke beslissingen hebben op het (sport)verenigingsleven. Inter-aXie heeft ook gedurende 25 jaar expertise opgebouwd binnen het verenigingsleven. Wij weten als geen ander waar (sport)verenigingen tegenaan lopen in de contacten met de gemeente. Daarnaast zijn we ook bekend met alle bestuurlijke en organisatorische beslommeringen binnen de vereniging, die steeds meer om specialistische kennis vragen.

Waar staat  Inter-aXie voor?

  • Inter          : Opererend tussen Overheid & Samenleving
  • Actie         : Duidelijke Aanpak & Oplossingsgericht
  • Interactie  : Communicatie & Samenwerking

Daarom:   Inter-aXie: een praktische aanpak voor uw probleem of een helpende hand bij vraagstukken die zich afspelen tussen overheid en samenleving.

 

 

Het symbool in de rechter bovenhoek is een Adinkra-symbool. Adinkra betekent ‘gegroet’. Het Ashanti-volk in Ghana heeft in de 19e eeuw de Adrinka-drukkunst ontwikkeld die zij gebruikten bij handwerken. Daarbij werden symbolen gebruikt, die exclusief gemaakt en gebruikt worden door hooggeplaatsten en spirituele leiders tbv heilige ceremonies en rituelen. Tegenwoordig worden de Adinkra-symbolen gebruikt voor allerlei sociale activiteiten. Het symbool rechtsboven betekent ‘steun, samenwerking’. Je spreekt het uit als ‘Woforo dua pa a’.